Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

Rozpis podle aplikací (zatím jen po WIN7/2008)

Pre zobrazenie rozpisu prenesených dát podľa aplikácií vstúpte do Internet bandwidth monitoru v časti Prehliadanie a Vyhodnotenie -> Zobrazenia -> Internet bandwidth monitor, pomocou horného filtra si zvoľte zákazníka, pre ktorého chcete prehľad zobraziť. V ľavej časti sa vám zobrazí celá topológia siete aj s konkrétnymi zariadeniami v nej. Ak chcete zobraziť prehľad prenesených dát podľa cieľových IP adries za konkrétny PC tak v topológii siete na ľavej strane kliknete na tento PC čím sa vám automaticky otvorí nové okno, v ktorom máte možnosť v záložke Detaily prenosu PC kliknúť na odkaz pre zobrazenie Prehľadu procesov.

Zobrazenie rozpisu prenesených dát podľa aplikácií

Obrázek: Zobrazenie rozpisu prenesených dát podľa aplikácií

Tento prehľad máte možnosť exportovať do Excelu, export je zobrazený na nasledujúcom obrázku.

Export prenesených dát podľa aplikácií do excelu

Obrázek: Export prenesených dát podľa aplikácií do excelu

V záložke Prenesené dáta máte možnosť zobraziť pomocou grafu percentuálne príspevky procesov k preneseným dátam ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku.

Percentuálne príspevky procesov k preneseným dátam - zobrazené na grafe

Obrázek: Percentuálne príspevky procesov k preneseným dátam - zobrazené na grafe

Tento graf  máte možnosť exportovať do Excelu, export je zobrazený na nasledujúcom obrázku. V exporte je pod grafom vypísaný celkový upload aj download každého procesu.

Percentuálne príspevky procesov k preneseným dátam - export do .xls

Obrázek: Percentuálne príspevky procesov k preneseným dátam - export do .xls
Obrázky: 
Zobrazenie rozpisu prenesených dát podľa aplikáciíExport prenesených dát podľa aplikácií do exceluPercentuálne príspevky procesov k preneseným dátam - zobrazené na grafePercentuálne príspevky procesov k preneseným dátam - export do .xls