Zálohování

Customer Monitor založí vaše údaje :

 Na istotu a bezpečně

   Monitoring a notifikace chybných zálohování včetně vynechaných záloh
   Verifikační algoritmy v zálohovaních
   Každé zálohování má možnost chránit zálohu šifrováním s heslem 
   Každé zálohování může zapisovat na síťové úložiště pod jiným uživatelem než běží záloha

 Bez přerušení provozu

    Všechny typy zálohování mají způsob jak konzistentně uložit otevřené a používané soubory

 V jakékoli formě na serveru nebo počítači

   Zálohy adresářů a vybraných jednotlivých souborů
   Zálohy obrazy disků (image)

 Celých virtuálních serverů

   Nativně podpořená záloha virtuálních strojů vmware vSphere a Hyper-V

 Se snadným přístupem k odloženým údajům

   Přístup k jednotlivým souborům ze založených Image
   Přístup k jednotlivým souborům ze založených virtuálních strojů
   Jedinečná funkce spuštění odloženého obrazu disků počítače ve virtuálním stroji.

 Podpora pro jiné zálohovací programy

   Pomocí analýzy výstupního logu v CM Externích programech získáte pod kontrolu jiný zálohovací program nebo zálohovací procesy (např. SQL Backupy)

Konkrétní řešení zrealizujete pomocí Komponentů :
CM Backup
CM Maintanace Tasks -> Externí programy