Přehled o hardwaru

CM pomáhá při evidenci zařízení, kde potřebujete  :

 

 Evidovat počítače a servery

   Automatická evidence počítačů a serverů díky instalaci C-Monitor klienta na různé platformy
   Automatické aktualizování HW údajů 1x denně,  
   Aktualizování posledního použití počítače v reálném čase
   Provázaná evidence s monitoringem a histogramy o vytížení počítačů 
   Manuální evidence počítačů ve zjednodušeném rozsahu (bez příplatku)
  Rozsah údajů přizpůsoben kromě technické dokumentace i běžné majetkové evidenci (inventární čísla, fotografie a podobně)

 Evidovat všechna ostatní zařízení

   Manuální evidence zařízení všech druhů používaných v IT prostředí
     (připravujeme specializovanou verzi prostředí CM pro ne-IT prostředí)
  Rozsah údajů přizpůsoben kromě technické dokumentace i běžné majetkové evidenci (inventární čísla, fotografie a podobně)

 Mít přehled o jejich umístění

   V CM lze jednoduše sestavit tzv. Organizační strukturu ve formě stromového diagramu zaměřenou na fyzické rozmístění nebo rozdělení po funkčních odděleních.
   Možná evidence umístění virtuálních strojů ve fyzickém serverovém prostředí

 Mít podchycenou základní topologii řešení

  Automatické sestavení jednoduché topologie sítě z C-Monitor klient instalací (Internetové připojení, Router a zařízení komunikující na stejné síti).
  Do získané topologie sítě je možné manuálně vkládat ostatní síťová zařízení a mít na jednom místě seznam všech důležitých síťových zařízení.
   Ruční kreslení síťových topologií je doporučeno pro složitější struktury nebo vybrané detaily

 Evidovat nákupní doklady, příp. jen datum nákupu, dodavatele a záruku

   Seznam dokladů k nákupu hardwaru na jednom místě
   Zjednodušená evidence údajů o pořízení již při registraci C-Monitor klienta (datum zakoupení, dodavatel) garantující zvýšené využívání těchto údajů
   Upozornění na blížící se expiraci záruky

Konkrétní řešení zrealizujete pomocí Komponentu :
CM Inventory HW