Diagnostika

Customer Monitor  je vyvinut pro diagnostiku :

HW poruch

   odhalení fatálního selhání počítače nebo zařízení prostřednictvím nedostupnosti
   odhalení příchozího HW problému přesným evidováním restartů nebo částečné nedostupnosti
   exaktními metodami pro vybrané typy poruch vycházejících z vnitřní diagnostiky počítačů, resp. serverů (HDD, RAM, ventilátorů, přehřátí ...) 
    

SW poruch

   využitím flexibilního Monitoringu v CM je možné určit množství SW poruch jako například odhalení chybného provedení programu, přerušení činnosti kritického softwaru, padnutí služby ...

Vyloučení určitého typu poruchy

   Pokud se přes CM neurčí exaktně o jakou poruchu se jedná, obvykle v úvahu připadá několik druhů chyb. Pomocí CM dokážete zúžit seznam potenciálních příčin problému a ušetřit čas, prostředky.. 


Řešení zrealizujete pomocí Komponentů :
CM Computer Diagnostic