Jak funguje CM

Podpora zákazníků

+421-2-5465-0242

pošli e-mail >>

Online podpora - chat (vpravo dolů)

SNMP - zjednodušenie nastavenia

SNMP protokol je jeden z  rozšírených univerzálnych spôsobov k sledovania stavu sieťových zariadení.  C-Monitor podporuje vyčítavanie týchto údajov (zatiaľ vo verzii V1) prostredníctvom podmienky SNMP.  

SNMP protokol má vlastnú adresáciu parametrov (object ID, skrátene OID), ktorá je do určitej adresnej úrovne štandardizovaná a ďalej si každý výrobca umiestňuje parametre podľa svojej potreby. Keďže ide o dosť veľa čísel a priamo v SNMP údajoch nie sú dostatočné informácie k určeniu významu objektov,  doporučujeme, aby ste si k monitorovanému  zariadeniu zaobstarali MIB súbor. Pred načítavaním je potrebné si overiť "Comunity", pre bežné údaje sa používa najčastejšie "Public".

K interpretácii MIB súborov existujú voľne šíriteľné programy, napríklad iReasoning MIB Browser. Ako nájsť žiadaný parameter  je uvedené aj s legendou na ďalšom obrázku. Upozorňujeme, že C-Monitor zatiaľ podporuje len SNMP V1 a niektoré parametre, ktoré cez iReasoning MIB Browser nájdete C-Monitor nemusí načítať. Na upgrade verzii SNMP však pracujeme a v priebehu roku 2013 bude implementovaný.

Postup určenia SNMP parametra pomocou programu iReasoning MIB Browser

Obrázek: Postup určenia SNMP parametra pomocou programu iReasoning MIB Browser

 

Po získaní adresy OID potrebného parametra, otvorte C-Monitor Console -> Watches, pridajte buď priamo alebo cez Sprievodcu nový Watch a pridajte novú podmienku SNMP. Adresu Object ID skopírujte z iReasoning-u. Nastavte Friendly name (vaše pomenovanie sledovaného parametra), ktorému rozumiete.
Pri nastavovaní podmienky si musíte byť istí akého typu je údaj. Ak z SNMP vyčítate reťazec, môžete ho zatiaľ len porovnať s iným reťazcom. Ak napríklad hodnotu voľného miesta dostanete v reťazci (napr. 30.06 GB), tak sa nedá porovnanie voči nejakej limitnej hodnote cez túto jednoduchú podmienku zrealizovať. Už dnes sa to dá zrealizovať cez CHAT scripty a v budúcnosti bude na konverzie integrovaná podpora najbežnejších typov aj priamo v takejto podmienke. 
Ostatné súčasti  podmienky už sú opakovaním nastavení z iných podmienok a mali by ste ich zvládnuť nastaviť.

Nastavenie vyčítania konkrétneho SNMP parametra a príkladom nastavenia podmienky

Obrázek: Nastavenie vyčítania konkrétneho SNMP parametra a príkladom nastavenia podmienky

 

Pre načítanie všetkých parametrov (snmpwalk) zvoľte IP adresu, Comunity string (SNMPv1/2C) resp. meno a heslo (SNMPv3) a stlačte ikonku pre načítanie. Z načítaného zoznamu môžete priamo zvoliť parameter k testovaniu, ak ste si istý, že je  to správny parameter a nemusíte ho hľadať cez MIB súbor a program iReasoning.

Načítanie všetkých SNMP parametrov zo zariadenia (snmpwalk)

Obrázek: Načítanie všetkých SNMP parametrov zo zariadenia (snmpwalk)
Obrázky: 
Postup určenia SNMP parametra pomocou programu iReasoning MIB BrowserNastavenie vyčítania konkrétneho SNMP parametra a príkladom nastavenia podmienkyNačítanie všetkých SNMP parametrov zo zariadenia (snmpwalk)